Lasersvets

Lasersvetsning är en svetsmetod som utnyttjar laserstrålens höga energitäthet och riktningsförmåga för att smälta och förena material. En laser genererar en kraftig laserstråle, som leds genom en flexibel optisk fiberoptisk kabel. När strålen träffar arbetsstycket fokuseras den genom en särskild lins i svetshuvudet och verkar som en svetsfog mellan de bearbetade materialen. För att skydda materialet från oxidation används en skyddsgas. Det flytande materialet bildar en smält pool som skapar en stark svetsfog. 

Handhållna lasersvetsmaskiner 

Lasersvetsning erbjuder hög effektivitet och är särskilt lämplig för tunna material eftersom värmespridningen är begränsad. Handhållna lasersvetsmaskiner utrustade med fjärde generationens pulserande svetsbrännare förbättrar fogstyrka och svetskvalitét samt ökar svetsformbarheten. Dessa maskiner kan utföra olika svetsmetoder, inklusive punktsvetsning, rak sömsvetsning, överlappningssvetsning och omkretssvetsning. De är också utrustade med automatisk trådmatare, vilket ökar effektiviteten med mer än 50% jämfört med traditionell argonbågsvetsning. 

Fördelar med handhållna lasersvetsmaskiner 

Fördelarna med handhållna lasersvetsmaskiner inkluderar deras användarvänlighet, flexibilitet och möjlighet att svetsa i olika former och vinklar. De erbjuder hög svetshastighet och producerar vackra svetsfogar med minimal deformation, vilket minskar kostnaderna för efterföljande slipning och formning. 

Lasersvetsning används inte bara för små och lätta arbetsstycken utan också för stora och skrymmande föremål som tidigare var svåra att svetsa. Detta inkluderar silor av rostfritt stål, spiralluftkanaler, skorstensrör och mycket mer. Lasersvetsning representerar framtidens svetsmetod och kommer sannolikt att ersätta traditionell svetsning i många tillämpningar, särskilt när hög kvalitet och effektivitet är avgörande. 

Lasersvets versus traditionella svetsar-Vad är skillnaden? 

Lasersvetsning och traditionell svetsning är två olika metoder för att sammanfoga material, och de har sina egna fördelar och nackdelar. Här är en jämförelse mellan de två: 

Svetskvalitét 

   - Lasersvetsning: Lasersvetsning ger hög kvalitet och renhet i svetsfogarna. Den fokuserade laserstrålen ger precisionskontroll över svetsningen och resulterar i minimal deformation och efterbearbetning. 

   - Traditionell svetsning: Svetskvaliteten i traditionell svetsning kan variera beroende av operatörens skicklighet och svetsutrustning. Det kräver ofta efterbearbetning för att uppnå önskad kvalitet. 

Svetsmaterial 

   - Lasersvetsning: Lasersvetsning kan användas för att svetsa olika material, inklusive metaller, plast och keramik. 

   - Traditionell svetsning: Traditionell svetsning används vanligtvis för att svetsa metaller, men olika svetsmetoder krävs för olika metaller. 

  

Svetsposition 

   - Lasersvetsning: Lasersvetsning kan utföras i olika positioner och vinklar, inklusive över huvudet och vertikalt. 

   - Traditionell svetsning: Svetsning i vissa positioner kan vara utmanande och kräva specialutrustning. 

Svetsningshastighet 

   - Lasersvetsning: Lasersvetsning är snabbare än många traditionella svetsmetoder på grund av hög energitäthet och precisionen hos laserstrålen. 

   - Traditionell svetsning: Svetsningshastigheten i traditionell svetsning kan vara långsammare och variera beroende av svetsmetod. 

Automatisering 

   - Lasersvetsning: Lasersvetsmaskiner kan enkelt automatiseras och integreras i produktionslinjer för kontinuerlig svetsning. 

   - Traditionell svetsning: Automatisering av traditionell svetsning kräver mer avancerad utrustning och kan vara dyrare. 

Efterbearbetning  

   - Lasersvetsning: Lasersvetsning kräver oftast minimal efterbearbetning på grund av den höga svetskvaliteten. 

   - Traditionell svetsning: Traditionell svetsning kan kräva efterbearbetning för att ta bort ojämnheter och deformiteter. 

Svetsarens skicklighet