Integritetspolicy

Integritetspolicy

Personuppgifter

BNR Produkter AB värnar om din personliga integritet och strävar efter att alltid skydda dina personuppgifter på bästa sätt.

Det är BNR Produkter AB:s målsättning att alltid följa alla gällande lagar och regler för personuppgiftsskydd.

Denna policy hjälper dig att förstå vilken slags information BNR Produkter AB samlar in och hur denna används.

Genom att godkänna policyn på webbplatsen i samband med köp eller lämnande av uppgifter

så samtycker du till behandling av dina personuppgifter i enlighet med nedan.


BNR Produkter AB, nämns nedan som "vi" 559149-7762, Prästgården Od, 524 96 Ljung, är personuppgiftsansvarig för behandlingen av dina personuppgifter.


Vilka personuppgifter samlar vi in?

Vi kommer att behandla de personuppgifter som du lämnar eller har lämnat till oss som vi samlat in på webbplatsen genom cookies.

De personuppgifter som BNR Produkter AB behandlar är ditt personnummer, namn, e-postadress, adress,

köp/betalhistorik, orderhistorik, leveransadress, IP-adress och telefonnummer.


Hur använder vi dina personuppgifter?

Uppgifterna kan användas för identifikation, direktmarknadsföring, kundundersökningar, nyhetsbrev samt för statistikändamål.

Uppgifterna kan även användas för utskick per post, SMS och e-post samt för marknadsföring och information via telefon, om du inte invänt mot detta.

Du kan när som helst kontakta oss för att avbryta marknadsföringen mot dig som kund.

Uppgifterna kan vidare komma att användas för att analysera köpvanor i syfte att förse dig med relevant information och

marknadsföring samt för att förbättra webbplatsen, betallösningar och betalningsprocesser.

Personuppgifterna kan även komma att samköras med andra register som kreditupplysningsregister.