Laser bläster

Laserblästring är en process som liknar lasersvetsning men använder ett annat munstycke för att utföra arbetet. Istället för att smälta material för att skapa en svetsfog, använder laserblästring en intensiv laserstråle för att avlägsna material från ytan av ett arbetsstycke. 

Under processen riktas laserstrålen mot materialet med hög energi. Detta resulterar i att materialet på ytan förångas eller avdunstar, vilket effektivt rengör eller förbereder ytan för efterföljande bearbetning eller ytbehandling. 

Fördelar med att använda en laserbläster 

Att använda en laserbläster erbjuder flera betydande fördelar för svetsare och verkstäder. Genom att integrera blästringsfunktionen i verkstaden minskar man behovet av att skicka iväg blästringsobjekt till externa anläggningar. Detta sparar inte bara tid utan även resurser som annars skulle användas för att transportera material till och från blästringsanläggningar. 

Med laserblästring kan svetsare direkt rengöra och förbereda ytor på material i verkstaden. Detta ökar produktiviteten och effektiviteten i arbetsflödet och minskar väntetiden för material som ska blästras. Dessutom ger laserblästring en hög grad av precision och kontroll över blästringsprocessen, vilket resulterar i jämnare och renare ytor på materialen. Slutligen minskar användningen av laserbläster behovet av kemiska blästringsmedel och minimerar därmed miljöpåverkan och kostnader för inköp och avfallshantering.