Skillnaden mellan AC/DC och DC TIG-svetsar

TIG-svetsning är en svetsmetod som används för att uppnå hög precision och kvalitet i svetsfogar. Ett av de mest grundläggande besluten som en svetsare måste ta är att välja mellan en AC/DC TIG-svets och en DC TIG-svets. Denna text kommer att utförligt jämföra dessa två typer av svetsar, och förklara hur de skiljer sig åt i praktiken. 

1. Grunderna i AC och DC svetsning 

DC (Direct Current): 

  • Riktning på Ström: Strömmen rör sig i en enda riktning. 

  • Polariteter: DC TIG-svetsning använder två polariteter – DCEN (Direct Current Electrode Negative) och DCEP (Direct Current Electrode Positive). 

  • DCEN: Vanligast vid TIG-svetsning, där elektroden är negativ och arbetsstycket är positivt. Detta ger en djup penetrering av svetsen. 

  • DCEP: Används sällan vid TIG-svetsning då den genererar hög värme på elektroden, vilket kan orsaka snabb nedbrytning. 

AC (Alternating Current): 

  • Riktning på Ström: Strömmen växlar riktning regelbundet, vanligtvis 50 eller 60 gånger per sekund (Hz). 

  • Balanskontroll: Möjligheten att justera balansen mellan den positiva och negativa halvan av AC-cykeln är avgörande för vissa material, särskilt aluminium. 

2. Materialkompatibilitet 

DC TIG-svetsar: 

  • Stål och rostfritt stål: DC är överlägset för att svetsa kolstål, rostfritt stål, koppar och de flesta andra metaller förutom aluminium och magnesium. 

  • Fördelar: Ger stabil båge, djup penetrering, och ren svets. 

AC/DC TIG-svetsar: 

  • Aluminium och magnesium: AC-ström är nödvändig för att svetsa aluminium och magnesium. Dessa material har ett oxidlager som kräver AC-ström för effektiv borttagning. 

  • Oxidbrytning: AC-strömmen hjälper till att bryta ner och avlägsna oxider från ytan av aluminium, vilket är nödvändigt för att få en ren svetsfog. 


Välj underkategori